TOMAQUET

Una fruita és la part de la planta que conté les llavors. Per tant, botànicament parlant, el tomàquet és una fruita tot i que no es sola servir a les postres.